โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์และนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวฯ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าถวายบังคมกราบพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคณ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อาจารย์และนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวฯ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าถวายบังคมกราบพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคณ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 มิถุนายน 2560 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1004 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 3 มิถุนายน 2560 อาจารย์สิริสาสน์ พันธ์มณีและอาจารย์ธิดารัตน์ ทิพย์ประเสริฐ นำคณะนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (ศศ.บ.)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ชั้นปีที่ 3 และ 4 เข้าถวายบังคมกราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร (ภาพ/ข้อมูล : ประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา เชียงราย)

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา