โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์จอมทอง จัดโครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ศูนย์จอมทอง จัดโครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 12 มิถุนายน 2560 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 676 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ศูนย์จอมทอง จัดโครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด

ศูนย์การจัดการศึกษาพิเศษ (จอมทอม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัด “โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา” (กิจกรรมรักน้องอย่างสร้างสรรค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา) ระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2560 ณ ทัชสตาร์ รีสอร์ท อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ชนิตา  โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าร่วมโครงการกว่า 100 คน ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายเรื่องต่างๆ ดังนี้

•คุณนันท์นภัส  ธนากุลภิวัฒน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลจอมทอง ให้ความรู้เรื่อง “ยาเสพติดไม่ผิดกฎหมายและการบำบัดรักษา”

•พ.ต.ท.ทรงยศ  ฝ่ายริพล สารวัตรงานอำนวยการสถานีตำรวจภูธรจอมทอง ให้ความรู้เรื่อง “มหันตภัยยาเสพติด”

•พันตรีณฤต  อ่อนสี อนุศาสนาจารย์ มณฑลทหารบกที่ 33 ให้ความรู้เรื่อง “หน้าที่พลเมืองที่ดี”

ทั้งนี้มีการแบ่งกลุ่มนักศึกษาจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์สร้างเครือข่ายเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา อันเป็นการสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยฯ และนักศึกษาในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาต่อไป

ขอขอบคุณ ภาพ/ข่าว : ศูนย์การจัดการศึกษาพิเศษ (จอมทอม) มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา