โลโก้เว็บไซต์ คลินิคเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการงาน LANNA EXPO 2017 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คลินิคเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการงาน LANNA EXPO 2017

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 มิถุนายน 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1162 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการ  ในงาน LANNA EXPO 2017 ระหว่างวันที่ 23 มิ.ย. – 2 ก.ค.2560 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ โดยนำผลิตภัณฑ์ลูกประคบเซรามิกในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกประคบจากเซรามิกสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อ.เกาะคา จ.ลำปาง ผลิตภัณฑ์ข้าว ผลิตภัณฑ์ยาหม่อง สมุนไพร สบู่ล้างหน้าใสสับปะรด ลิบปาล์มมะม่วงหาวมะนาวโห่ ร่วมแสดงและจัดจำหน่าย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากพลอากาศเอก ดร. ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีเปิด เยี่ยมชมบูทกิจกรรม
          งานดังกล่าวจัดโดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน)  เพื่อเชื่อมโยงและขยายมูลค่าการค้า การลงทุนของผู้ประกอบการ ในกลุ่มจังหวัด และส่งเสริมสนับสนุนวงจรด้านการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัดให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ/ที่มาของข่าว : อาจารย์ณัฐอมร จวงเจิม / สุนิสา ติ๊บคำ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา