โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดโครงการประกวดดาว - เดือน CISAT Star Contest 2017 รอบตัดสิน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดโครงการประกวดดาว - เดือน CISAT Star Contest 2017 รอบตัดสิน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 มิถุนายน 2560 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1473 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ โรงอาหาร มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด จัดโครงการประกวดดาว - เดือน CISAT Star Contest 2017 รอบตัดสิน โดยผู้ที่ได้เป็นดาวประจำปีนี้ได้แก่ นางสาวรวินันท์ ม่านมุงศิลป์ ( น้องหมิว ) เตรียมบริหารธุรกิจชั้นปีที่ 1 และ เดือนประจำปีนี้ได้แก่ นายพบธรรม มณีทอง (น้องแคมป์)  เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 1 

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : นายญาณวัฒน์ สายบุญ ตสถ.3

วีดีโอแนะนำตัว ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา