โลโก้เว็บไซต์ เชิญเข้าร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เชิญเข้าร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8


ขอเชิญเข้าร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8 “ The 8th Engineering Science Technology and Architecture Conference 2017 ;(ESTACON 2017)  หากสนใจสามารถดูรายลัเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://estacon2017.neu.ac.th

ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560

ณ อาคารหอประชุมเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยตะวันออกเฉียงเหนือ

>> รายละเอียดเพิ่มเติม