โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ ร่างขอบเขตของงานครุภัณฑ์ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับมทร.ล้านนา (ดอยสะเก็ด) จำนวน 1 ชุด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศ ร่างขอบเขตของงานครุภัณฑ์ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับมทร.ล้านนา (ดอยสะเก็ด) จำนวน 1 ชุด

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 กรกฎาคม 2560 โดย ณัฐนันท์ อนันต์สถาพร จำนวนผู้เข้าชม 655 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ประกาศวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถึง 11 กรกฎาคม 2560


สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์แสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว

   1. ติดต่อขอทราบข้อมูลหรือส่งคำเสนอแนะ ถึงประธานกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา งานพัสดุ กองคลัง 128 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท์ 0-5391-444 ต่อ 1321  โทรสาร 0-5389-2786

     2. ติดต่อทาง E-mail : pasadu@rmutl.ac.th


สามารถดูรายละเอียดได้ที่  :  https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2017/07/20170705133600_61278.rar


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา