โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนาตาก ถวายเทียนจำนำพรรษา 2560  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนาตาก ถวายเทียนจำนำพรรษา 2560

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 กรกฎาคม 2560 โดย สุรพงศ์ ขุนคง จำนวนผู้เข้าชม 1520 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพุธที่ 5 กรกฏาคม 2560 ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ตาก เป็นประธานพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา โดย รองอธิการบดีฯ บุคลากร กองบริหารทรัพยากรฯ คณาจารย์และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจฯ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ถวายเทียน ณ วัดหนองกะโห้ คณาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ถวายเทียน ณ วัดเขาถ้ำ บุคลากร กองการศึกษา คณาจารย์และนักศึกษา คณะศิลปกรรมฯ ถวายเทียน ณ วัดท่าไม้แดง
มทร.ล้านนา ตาก ถวายเทียนพรรษา 2560
สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนาตากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา