โลโก้เว็บไซต์ ม.หาดใหญ่ ศึกษาดูงานหลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ม.หาดใหญ่ ศึกษาดูงานหลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 กรกฎาคม 2560 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 1114 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ดร.ธนศักดิ์  ตันตินาคม หน้าโครงการการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมคณาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตร ต้อนรับอาจารย์สิริกาญจน์  พิมพงศ์ไพศาล หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชล์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และคณะเข้าศึกษาดูงานการเรียนการสอนวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกฯ พร้อมรับฟังการนำเสนอการทำงานในสถานประกอบการจากนักศึกษา เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง บธ.3-202คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา  ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา