โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 13 กรกฎาคม 2560 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1171 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกรฎาคม 2560 เวลา 8.00 - 12.00 น. ณ โถงอาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบงกช  โตไพบูลย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธี และบุคลากร ร่วมพิธีไหว้ครู ร่วมกับนักศึกษาวิทยาลัยฯ ระดับปวช. และระดับปริญญาตรี

การจัดพิธีไหว้ครู เป็นการแสดงออกถึงความเคารพครูบาอาจารย์ เป็นผู้ถ่ายทอดสรรพวิชาความรู้ให้กับศิษย์ด้วยความรัก ความเมตตา

ในโอกาสนี้ รองผู้อำนวยการฯ ได้ให้โอวาสและมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด พานไหว้ครู ,ประกวดการแข่งขันทักษะทางภาษาไทย ในครั้งนี้

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพ Credit จาก : ทีมงาน ทวงรูป CISAT
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา