โลโก้เว็บไซต์ 2017-07-13 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2017-07-13

มทร.ล้านนา ลงนามบันทึกความเข้าใจขับเคลื่อนโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในตำบลเมืองเล็น อ.สันทราย เชียงใหม่
พฤหัสบดี 13 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วม ระหว่าง มทร.ล้านนา กับ เทศบาลตำบลเมืองเล็นและหน่วยงานราชการในอำเภอสันทราย   ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเล็น อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการยกระดับฯ ให้ประชาชนมีการรวมกลุ่มพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้เสริมและลดค่าใช้จ่าย ตลอดจนให้ประชาชนมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรง  โดยมี ผศ.ธวัชชัย พึ่งธรรม และ พ.จ.อ.อำนาจ ใจคำฟู พร้อมด้วยทีมงาน ... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560
พฤหัสบดี 13 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. - 16.00 น. ณ วัดป่าไผ่บ่อทอง ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา จัดพิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งในปีนี้นักศึกษาและบุคลากร ได้เคลื่อนขบวนแห่เทียนพรรษาไปยังวัดกัญจน์นิธยาราม ( ป่าไผ่-บ่อทอง ) ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่โดยอาจารย์เอนก  สมเคราะห์ อาจารย์อาวุโส วิทยาลัยฯ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและบูชาเทียนพรรษา ร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษาทั้งนี้เพื่อร... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560
พฤหัสบดี 13 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกรฎาคม 2560 เวลา 8.00 - 12.00 น. ณ โถงอาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ดวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบงกช  โตไพบูลย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธี และบุคลากร ร่วมพิธีไหว้ครู ร่วมกับนักศึกษาวิทยาลัยฯ ระดับปวช. และระดับปริญญาตรีการจัดพิธีไหว้ครู เป็นการแสดงออกถึงความเคารพครูบาอาจารย์ เป็นผู้ถ่ายทอดสรรพวิชาความรู้ให้กับศิษย์ด้วยความรัก ความเมตตาในโอกาสนี้ รองผู้อำนวยการฯ ได้ให้โอวาสและมอบเกียรติบัตรให้แก่น... >> อ่านต่อ


ย้ายตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560
พฤหัสบดี 13 กรกฎาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง ย้ายตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2560>>คลิกดูรายละเอียด  >> อ่านต่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2560 กรณีบ้านแม่สายป่าเมี่ยง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
พฤหัสบดี 13 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสที่ 13 กรกฏาคม 2560 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2560 กรณีบ้านแม่สายป่าเมี่ยง อ.พร้าว  จ.เชียงใหม่ ดำเนินโครงการโดย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ นำเสนอผลการดำเนินงาน ผศ.เศรษฐสุดา ธรรมปรีชานนท์ (หัวหน้าโครงการ)  และคณะ โครงการนี้มีแนวคิดในการดำเนินงานคือ “การพัฒนาแม่สายป่าเมี่ยง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน” ได้รับเกียรติจาก รศ.ส... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา