โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยฯ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อ อาจารย์เอกชัย ล่ามคำ  (อ.ประจำ หลักสูตร ตสถ.) ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 19.30 น. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วิทยาลัยฯ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อ อาจารย์เอกชัย ล่ามคำ (อ.ประจำ หลักสูตร ตสถ.) ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 19.30 น.

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 กรกฎาคม 2560 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 2147 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ด้วย คุณพ่อ ของอาจารย์เอกชัย ล่ามคำ อาจารย์ประจำหลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เสียชีวิตลงเมื่อช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ขอเชิญบุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ

ณ วัดต้นเกว๋น ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 19.30 น.

และกำหนดฌาปนกิจ ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2560


วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ขอแสดงความเสียใจ มา ณ โอกาสนี้ 


ขอบคุณภาพจาก : อ.ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา