โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ผงาดติดอันดับ 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ผงาดติดอันดับ 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 1 สิงหาคม 2560 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1441 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่เว็บโอเมตริกซ์ได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกและเผยแพร่จัดอันดับผ่านทางเว็บที่ http://www.webometrics.info  เพื่อจัดอันดับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่มีการเผยแพร่ผลงานอิเล็กทรอนิกส์และกิจกรรมทางวิชาการ งานค้นคว้าวิจัยผ่านทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นการจะกระตุ้นให้อาจารย์และนักวิชาการในมหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตให้มากขึ้น ทั้งนี้ มทร.ล้านนา ได้ถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 8 ของประเทศไทยในกลุ่มมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันดับที่ 33 ของมหาวิทยาลัยทั้งหมดในประเทศไทย และอยู่ในอันดับที่ 4,016 ของโลกจากมหาวิทยาลัยกว่า 11,992 แห่งทั่วโลก โดยการจัดอันดับของเว็บโอเมตริกซ์นั้นพิจารณาจาก

1. Size (S) หมายถึง จำนวนเว็บเพจ จากเว็บไซต์ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้โดเมนเดียวกัน 

2. Visibility (V) หมายถึง จำนวนลิงค์ที่มีการเชื่อมโยงหรืออ้างอิงมาจากภายนอก

3. Rich Files (R) หมายถึง จำนวนแฟ้มข้อมูล หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ทั้งหมดที่อยู่ภายในโดเมนดียวกัน 

4. Scholar (Sc) หมายถึง จำนวนบทความวิชาการ และการอ้างอิงบทความทางวิชาการทีปรากฎภายในโดเมนของมหาวิทยาลัย และสามารถสืบค้นได้ด้วย google scholar เว็บโอเมตริกซ์มีการอัปเดตการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทุกเดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคมของทุกปี ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา