โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษา มทร.ล้านนา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2560  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นักศึกษา มทร.ล้านนา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2560

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 2 สิงหาคม 2560 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 425 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย ตัวแทนบุคลากร มหาวิทยาลัยฯ ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ (ชั้นปีที่1) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ปวส 1) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นตัวแทนของนักศึกษา มทร.ล้านนา เข้าร่วมกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดพิธีกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งนักศึกษา มทร.ล้านนา ได้ร่วมในกิจกรรม บริจาคโลหิตและการปล่อยปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  

ขอบคุณข้อมูล /ภาพ ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา