โลโก้เว็บไซต์ 2017-08-02 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2017-08-02


กองแผนฯจัด Reprofile ระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
พุธ 2 สิงหาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคม พ.ศ.2560 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประชุมจัดทำแผนพัฒนายุทธ... >> อ่านต่อนักศึกษา มทร.ล้านนา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2560
พุธ 2 สิงหาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย ตัวแทนบุคลากร มหาวิทยาลัยฯ ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ (ชั้นปีที่1) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ปวส 1) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นตัวแทนของนักศึกษา มทร.ล้านนา เข้าร่วมกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉ... >> อ่านต่อ


ขอเชิญพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังสิทธิประโยชน์ในสวัสดิการ ประกันสุขภาพกลุ่มของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
พุธ 2 สิงหาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร

ขอเชิญพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังสิทธิประโยชน์ในสวัสดิการ ประกันสุขภาพกลุ่มของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จากบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 ดังนี้ *มทร.ล้านนา ณ ห้องประชุม 3 อาคารเรียนรวม ชั้น 2 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. *มทร.ล้านนา เชียงราย ณ ห้องประชุม1 ชั้น 3 เวลา 13.30-16.00น *มทร.ล้านนาลำปาง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 เวลา 13.30-16.00น. *มทร.ล้านนา น่าน ณ ห้องประชุมชมพูภูคา ชั้น 2 เวลา 13.30-16.00น. >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา