โลโก้เว็บไซต์ สมาคมศิษย์เก่าราชมงคลตาก ประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดงานฉลองครบรอบ 80 ปี ในปีพ.ศ.2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สมาคมศิษย์เก่าราชมงคลตาก ประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดงานฉลองครบรอบ 80 ปี ในปีพ.ศ.2561

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 21 สิงหาคม 2560 โดย สุรพงศ์ ขุนคง จำนวนผู้เข้าชม 1243 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

RMUTL Tak News 
สมาคมศิษย์เก่าราชมงคลตาก ประชุมเพื่อปรึกษาหารือ การจัดงานฉลองครบรอบ 80 ปี จาก "โรงเรียนช่างไม้สู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก ปี 2560 และมีพิธีมอบเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลเถิน จ.ลำปาง และโรงพยาบาลสามเงา จ.ตาก เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 2 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา ตาก
สมาคมศิษย์เก่าราชมงคลตาก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา