โลโก้เว็บไซต์ อธิการบดี มทร.ล้านนา ได้รับพิจารณารับรางวัล คนดี ศรีอำนวยศิลป์ ในฐานะศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงและเป็นแบบอย่างที่ดี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อธิการบดี มทร.ล้านนา ได้รับพิจารณารับรางวัล คนดี ศรีอำนวยศิลป์ ในฐานะศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงและเป็นแบบอย่างที่ดี

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 11 พฤษภาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 737 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา ได้รับการพิจารณาเข้ารับรางวัล คนดี ศรีอำนวยศิลป์ เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ ๙๐ ปี การก่อตั้งโรงเรียนอำนวยศิลป์ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรตินักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ที่ประสบความสำเร็จ สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนเป็นผู้ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ยอมรับในสายงานนั้นๆ รวมทั้งสิ้น ๙๐ คน และจะได้มีพิธีมอบรางวัล ในวันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงละครอักษรา คิงเพาเวอร์ โดยนายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบรางวัล


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา