โลโก้เว็บไซต์ 2016-05-11 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-05-11

พิษณุโลกต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะเกษตรฯ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
พุธ 11 พฤษภาคม 2559 / ข่าวบุคลากร

วันที่ 11  พ.ค.59  เวลา 9.00 น.  รศ.เดชา  นาวานุเคราะห์  ผู้อำนวยการกองการศึกษา  พร้อมด้วย รศ.ดร.สมชาติ  หาญวงษา  หัวหน้าโครงการโรงเรือนปลูกพืช   และ ผศ.บุญเจิด  กาญจนา  หัวหน้าโครงการโรงสีข้าว มทร.ล้านนา พิษณุโลก  ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.สำเนาว์   เสาวกูล  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี  มทร.อีสาน  วิทยาเขตสุรินทร์  พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร   (ภาพ/ข้อมูล : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก)  ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมไ... >> อ่านต่อ


อธิการบดี เป็นประธานประชุม Reprofile สัญจร ณ มทร.ล้านนา พิษณุโลก พร้อมเปิดโรงอบ/โรงสีข้าว พร้อมเยี่ยมชมการปลูกพืชแบบ Organic ผลักดันสู่สถาบันการเรียนรู้เกษตรปลอดภัยเต็มรูปแบบ
พุธ 11 พฤษภาคม 2559 / ข่าวรับสมัครนักศึกษา ข่าวบุคลากร

วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์  อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา นำคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา เข้าร่วมประชุม (วาระพิเศษ) Reprofile สัญจร พร้อมเป็นประธานเปิดโรงสี-โรงอบข้าว  และเยี่ยมชมโรงเรือนปลูกพืช ฟาร์ม Organic Community ณ  มทร.ล้านนา พิษณุโลก  โดยมี ดร.ทินกร  ทาตระกูล  รองอธิการบดี  ให้การต้อนรับและนำชมพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์  เจ้าหน้าที่และนักศึกษา  โอกาสเดียวกันนี้ ดร.ทินกร ได้เป็นผู้แทนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก  มอบกระเช้าดอก... >> อ่านต่อ


อธิการบดี มทร.ล้านนา ได้รับพิจารณารับรางวัล คนดี ศรีอำนวยศิลป์ ในฐานะศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงและเป็นแบบอย่างที่ดี
พุธ 11 พฤษภาคม 2559 / ข่าวรับรางวัล

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา ได้รับการพิจารณาเข้ารับรางวัล คนดี ศรีอำนวยศิลป์ เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ ๙๐ ปี การก่อตั้งโรงเรียนอำนวยศิลป์ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรตินักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ที่ประสบความสำเร็จ สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนเป็นผู้ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ยอมรับในสายงานนั้นๆ รวมทั้งสิ้น ๙๐ คน และจะได้มีพิธีมอบรางวัล ในวันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงละครอักษรา คิงเพาเวอร์ โดยนายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรีเป็นประธา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา