โลโก้เว็บไซต์ สาขาประมง มทร.ล้านนา ลำปางร่วมกับคลินิกเทคโนโลยี จัดอบรมเลี้ยงปลาในกระชังตามโครงการเกษตรพอเพียง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สาขาประมง มทร.ล้านนา ลำปางร่วมกับคลินิกเทคโนโลยี จัดอบรมเลี้ยงปลาในกระชังตามโครงการเกษตรพอเพียง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 กันยายน 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1861 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          5 กันยายน 2560 สาขาวิชาประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดอบรมการเลี้ยงปลาในกระชัง แก่นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) ลำปาง ตามโครงการเกษตรพอเพียงของโรงเรียน โดยมีอาจารย์เรืองพันธุ์ ทรัพย์มี หัวหน้าสาขาวิชาประมงเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ
          การจัดอบรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยและบริการวิชาการแก่ชุมชน อีกทั้งเป็นหนึ่งในกิจกรรมให้คำปรึกษาของคลินิกเทคโนโลยี โดยทางโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก)  ได้นำนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้รับผิดชอบกิจกรรม จำนวน 19 คน ครู 2 คน เข้าร่วมอบรม ทั้งนี้มีอาจารย์สมเกียรติ ตันตา อาจารย์สุรีวัลย์ ชุ่มแก้ว อาจารย์สุภัทรชา ธุระกิจ เป็นวิทยากรอบรม และนักศึกษาสาขาวิชาประมงเป็นผู้ช่วยวิทยากร
          ข่าว / ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
          ที่มาของข่าว : สุนิสา ติ๊บคำออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา