โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดหน่วยรับบริจาคโลหิต  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดหน่วยรับบริจาคโลหิต

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 กันยายน 2560 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 537 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

งานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ สภากาชาดไทย จัดหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่  ณ บริเวณชั้น 1  อาคารเรียนรวม  เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 โดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งหมด 144 คน ได้รับโลหิตบริจาค จำนวน 107 ยูนิต คิดเป็นปริมาตร 42,800 ซีซี  ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา