โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมพิธีฉลองสมโภชวัดกู่ดินขาวเวียงเจ็ดลิน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมพิธีฉลองสมโภชวัดกู่ดินขาวเวียงเจ็ดลิน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 กันยายน 2560 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 890 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

อาจารย์อัคค์สัจจา  ดวงสุภาสิญจ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยนายศักรินทร์  ซาวงิ้ว นักวิชาการศึกษา ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ ร่วมพิธีฉลองสมโภชวัดกู่ดินขาวเวียงเจ็ดลิน โดยมีนายเบญจพล  นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์เป็นประธาน เมื่อวันที่ 8 กันยายน 60 ณ วัดกู่ดินขาว สวนสัตว์เชียงใหม่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา