โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รับสมัครงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 พฤศจิกายน 2560 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1523 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัครผู้ร่วมงานที่มีคุณวุฒิ ปวส. และ ป.ตรี สาขา ก่อสร้าง,โยธา,สำรวจ หลายตำแหน่ง (มีประสบการณ์และเป็นคนจังหวัดเชียงใหม่จะพิจจารณาเป็นพิเศษ)  ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 089-5617191 หรือที่  pps.maetang@gmail.com
 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา