โลโก้เว็บไซต์ นศ.สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ศึกษาดูงานนอกสถานที่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นศ.สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ศึกษาดูงานนอกสถานที่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 มีนาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 846 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 ผศ.ศักดิ์สายันต์  ใยสามเสน หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ มหาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  ศึกษาดูงาน ณ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ช่อง 9  ในส่วนงานข่าวต่างประเทศ โดยได้รับเกียรติจากคุณวัชรินทร์  เศรษฐกุดั่น ผู้ประกาศข่าวต่างประเทศ่ให้การต้อนรับ จากนั้นได้ศึกษาดูงาน ณ วิทยุสราญรวมย์ กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร โดยนักศึกษาได้รับประสบการณ์การเรียนรู้นอกเรียนและพร้อมที่จะนำมาปรับใช้ในการศึกษาต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา