โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมกับจังหวัดตาก จัดงานเลี้ยงต้อนรับ ผู้แทนเขตปกครองตนเองเต๋อหง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมกับจังหวัดตาก จัดงานเลี้ยงต้อนรับ ผู้แทนเขตปกครองตนเองเต๋อหง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 ธันวาคม 2560 โดย ธนพล มูลประการ จำนวนผู้เข้าชม 821 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ร่วมกับจังหวัดตาก จัดงานเลี้ยงต้อนรับ ผู้แทนเขตปกครองตนเองเต๋อหง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งได้รับเกียรติจากนาย เจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดงานและกล่าวต้อนรับ  ในโอกาสนี้ ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหารมทร.ล้านนา ร่วมให้การต้อนรับ โดยจัดเลี้ยงอาหาร “กาดหมั้ว”และจัดชุดการแสดงจากชมรมศิลปะการแสดงล้านนา จากคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาทิ การแสดงชุด ดุริยทิพยนาฏการล้านนา การแสดงกลองสะบัดชัย ฟ้อนดาบ ฟ้อนเจิง เป็นต้น  เพื่อรับรองและสร้างความประทับแก่ผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดขึ้น   ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก 
         ภายในงาน มีการแสดงนิทรรศการกระทงสาย เอกลักษณ์ของจังหวัดตาก รวมถึงวิวัฒนาการของกระทงในประเทศไทย  การจัดแสดงสินค้า OTOP ของดีจังหวัดตาก และกาดแลงแสดงวิถีชีวิตชาวล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา