โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการตลาดจัดสัมมนา Professional Marketer in the digital age | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรการตลาดจัดสัมมนา Professional Marketer in the digital age

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 ธันวาคม 2560 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 1083 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 หลักสูตรการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการสัมมนาทางการตลาด หัวข้อ “Professional Marketer in the digital age” โดยมีอาจารย์อนวัช  จิตต์ปรารพ  หัวหน้าสาขารองคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจฯ เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญนายวีระวัฒน์  เหลืองอำพล ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาธุรกิจแฟรนไซส์และการตลาด บริษัท บิสิเนส โค้ชแอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 3 อาคารเรียนรวม

 

อาจารย์อนวัช  จิตต์ปรารพ  กล่าวว่า ด้วยการตลาดยุดใหม่ที่มีความเคลื่อนไหวในยุคดิจิตอลและมีเดียของสังคมออนไลน์ เช่น Twitter Facebook YouTube ที่สร้างปรากฏการณ์แบบดังเพียงข้ามคืน ได้ด้วยการบอกต่อของจำนวนสมาชิกที่มากมายในแต่ละชุมชน นักกการตลาดยุคดิจิตอลควรให้ความสำคัญกับกระแสดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง ซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยสื่อสารตรงถึงกลุ่มเป้าหมาย นอกเหนือจากาการให้ข้อมูลสร้างความสัมพันธ์ยังเป็นโอกาสในการขายสินค้าที่ดี การจัดสัมมนา หัวข้อ “Professional Marketer in the digital age” จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาด้านการตลาดได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่าง อัพเดท ทั้งด้านความรู้รอบตัว เทคนิค กลยุทธ์ เครื่องมือและด้านคู่แข่งเพื่อให้เข้าใจภาพรวมในการทำงาน digital เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นนักการตลาดที่ดีมีประสบการณ์ และนำมาประยุกต์อย่างสร้างสรรค์ในอนาคตต่อไป







ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา