โลโก้เว็บไซต์ นายวุฒิชัย  ม่วงมัน ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ประพัฒน์  เชื้อไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นายวุฒิชัย ม่วงมัน ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 4 ธันวาคม 2560 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 537 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 นายวุฒิชัย ม่วงมัน รักษาการผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่พร้อมคณะเข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผศ.ประพัฒน์  เชื้อไทย รักษาการผู้อำนวยการอธิการบดี มทร.ล้านนา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิการบดีฯ ณ อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา

ภาพ นายวิทยา  กวีวิทยาภรณ์/ข่าว น.ส.สิริญญา  ณ นคร
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา