โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมโครงการจิตอาสา

นักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 ธันวาคม 2560 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 669 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำนักศึกษาร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาพื้นที่บริเวณถนนและคูเมืองรอบเมืองเชียงใหม่

สำหรับโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เป็นโครงการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 เพื่อร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนต่างๆ อันเป็นการทำความ ดี ด้วยหัวใจ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

ภาพข่าว : กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา