โลโก้เว็บไซต์ อธิการบดี มทร.กรุงเทพ ให้เกียรติบรรยาย หลักสูตรฝึกอบรมช่างซ่อมบำรุงอากาศยานฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อธิการบดี มทร.กรุงเทพ ให้เกียรติบรรยาย หลักสูตรฝึกอบรมช่างซ่อมบำรุงอากาศยานฯ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 10 มีนาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 395 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ อธิการบดี พร้อม ผศ.ปราโมทย์ อนันต์วราพงษ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) กรุงเทพ  ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง หลักสูตร “ฝึกอบรมช่างซ่อมบำรุงอากาศยานตามมาตรฐาน EASA” ของสถาบันการบินแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ที่ได้จัดการเรียนการสอนขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ที่มีการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล แก่คณะกรรมการสภา มทร.ล้านนา เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ         ในการนี้ ดร.กฤษณพงษ์ กีรติกร นายกสภา มทร.ล้านนา ได้มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการขอบคุณแก่วิทยากรทั้งสองท่านด้วย 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา