โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมหารือแนวทางพัฒนาจังหวัดแพร่  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมหารือแนวทางพัฒนาจังหวัดแพร่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 ธันวาคม 2560 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 784 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 นายเสรี  ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และคณะทำงาน เข้าพบ ผศ.ประพัฒน์  เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อร่วมหารือและปรึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดแพร่ โดยแบ่งการพัฒนา 3 ด้านคือ

  1. ความเป็นไปได้ในการเปิดการเรียนการสอนระดับเตรียมอุดมศึกษาในจังหวัดแพร่ หรือเปิดการเรียนการสอนโรงเรียนในกำกับ อบจ.แพร่
  2. การเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมไม้ในจังหวัดแพร่ ทั้งในเรื่องการออกแบบ ดีไซน์ และการเพิ่มมูลค่าขี้เลื่อยเพื่อลดเศษวัสดุเหลือใช้ 
  3. วางแผนการทำงานเกษตรอุตสาหกรรมในอนาคต

โดยคณะผู้บริหารทั้ง 2 หน่วยงานจะมีการวางแผนการทำงาน ร่างบันทึกความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ด้านและเพื่อการทำงานที่เป็นรูปธรรมในอนาคตต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา