โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนาพิษณุโลก ร่วมโครงการตำบลบ้านกร่าง น่าอยู่ น่ามอง จัดโดย อบต.บ้านกร่าง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนาพิษณุโลก ร่วมโครงการตำบลบ้านกร่าง น่าอยู่ น่ามอง จัดโดย อบต.บ้านกร่าง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 9 มีนาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 1259 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 9 มีนาคม 2559 นายบุญฤทธิ์ สโมสร รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา พร้อมด้วย นายสมชาย โพธิ์พยอม อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก   เข้าร่วมกิจกรรมการทำความสะอาดถนน และพัฒนาเส้นทางภายใน ต.บ้านนากร่าง ตามโครงการ " ตำบลบ้านกร่าง น่าอยู่ น่ามอง" โดยร่วมกับว่าที่ร้อยตรีธรรมนูญ  ท้ายฮ้าย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง และประชาชนในพื้นที่ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ของตำบ้านกร่าง เพื่อให้ผู้ที่เดินทางมาติดต่อราชการตลอดจนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาศึกษาประวัติศาสตร์และเยี่ยมชมวัฒนธรรมพื้นบ้าน ภายในตำบลบ้านกร่างเกิดความประทับใจ (ภาพ/ข้อมูล : ปภาดา พล่อยอิ่ม ปชส. มทร.ล้านนา พิษณุโลก)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา