โลโก้เว็บไซต์ 2016-03-09 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-03-09

มทร.ล้านนาพิษณุโลก ร่วมโครงการตำบลบ้านกร่าง น่าอยู่ น่ามอง จัดโดย อบต.บ้านกร่าง
พุธ 9 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับสมัครนักศึกษา

วันที่ 9 มีนาคม 2559 นายบุญฤทธิ์ สโมสร รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา พร้อมด้วย นายสมชาย โพธิ์พยอม อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก   เข้าร่วมกิจกรรมการทำความสะอาดถนน และพัฒนาเส้นทางภายใน ต.บ้านนากร่าง ตามโครงการ " ตำบลบ้านกร่าง น่าอยู่ น่ามอง" โดยร่วมกับว่าที่ร้อยตรีธรรมนูญ  ท้ายฮ้าย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง และประชาชนในพื้นที่ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ของตำบ้านกร่าง เพื่อให้ผู้ที่เดินทางมาต... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา