โลโก้เว็บไซต์ เทพธิดาดอยชาติพันธุ์แห่งล้านนา คว้ารางวัล The Best Costume Lanna Creative | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เทพธิดาดอยชาติพันธุ์แห่งล้านนา คว้ารางวัล The Best Costume Lanna Creative

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 มกราคม 2561 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 1850 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ชุดเทพธิดาดอยชาติพันธุ์แห่งล้านนา ผลงานการออกแบบและตัดเย็บนายวายุ ขันทะนา สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องประดับ ชั้นปีที่ 3 คณะศิลปะกรรมและสถาปัตกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คว้ารางวัล The Best Costume Lanna Creative การเวทีการประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ในงานฤดูหนาวและงานโอทอปของดีเมืองเชียงใหม่ประจำปี 2561 รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2561

ซึ่งภายในกิจกรรมการประกวดนางสาวเชียงใหม่ จัดให้มีการประกวดชุดแต่งกายไทยล้านนาสร้างสรรค์ Thai Lanna Creative เพื่อร่วมส่งเสริมและสนับสนุนอัตลักษณ์ผ้าทอล้านนา ตลอดจนเครื่องประดับงานหัตถกรรมที่เป็นงานฝีมืออันเลื่องชื่อ โดยนำมาประยุกต์และออกแบบเป็นไอเดียที่สร้างสรรค์ ซึ่งชุด “เทพธิดาดอยชาติพันธุ์แห่งล้านนา” คว้ารางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม The Best Costume Lanna Creative ชุดล้านนาสร้างสรรค์มาครอง

นายวายุ  ขันทะนา กล่าวว่า Concept การออกแบบชุดเทพธิดาดอยชาติพันธุ์แห่งล้านนา เป็นการร้อยเรื่องราวความหลากหลายของชาติพันธุ์ โดยการนำเอาผ้าฝ้ายและผ้าไหมไทยด้วยเทคนิคการทอ 6 เทคนิค การทอมัดหมี่ ทอจก ทอขิด ทอยกดอก ทอเกาะ/ล้วง ทอมุก มาปะติดปะต่อ ประยุกต์ และดัดแปลงให้มาอยู่ในรูปแบบชุดชาวเขาประยุกต์ โดยตกแต่งด้วย พู่ไหมสีแดง ลวดลายปักของชาวเขา รวมไปถึงเครื่องเงินและทองเหลืองที่สื่อถึงเอกลักษณ์ของชาวเขาชาติพันธุ์ล้านนาได้อย่างชัดเจน ชุดเทพธิดาดอยชาติพันธุ์แห่งล้านนา สวมใสโดยผู้เข้าประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2561 หมายเลข 19 น.ส.ดารารัตน์  ศรีเบญจารัตน์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา