โลโก้เว็บไซต์ สองราชมงคลสานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนแนวทางประชาสัมพันธ์เชิงรุก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สองราชมงคลสานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนแนวทางประชาสัมพันธ์เชิงรุก

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 268 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา ร่วมต้อนรับคณะศึกษาจากกองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงาน การประชาสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัยในภาคเหนือ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา กล่าวต้อนรับ อาจารย์วิรัช  โหตระไวศยะรองอธิการบดีและผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี พร้อมบุคลากรกองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรีซึ่ง รศ.ดร.พรหทัย ตัณฑ์จิตานนท์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ และบุคลากรกองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของทั้งสองมหาวิทยาลัยด้วย ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา