โลโก้เว็บไซต์ 2016-02-26 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-02-26

พิธีมอบเกียรติบัตรหลักสูตรระยะสั้น
ศุกร์ 26 กุมภาพันธ์ 2559 / ข่าวอบรม/เสวนา ข่าวรับรางวัล

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วย นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาและ นายชวฤทธิ์ พันธุ์เหล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระยะเวลา 60 ชั่วโมง ตามโครงการ เรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพแก่นักเรียนในโรงเรียนพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โรงเรียนเนินมะปราง... >> อ่านต่อ


สองราชมงคลสานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนแนวทางประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ศุกร์ 26 กุมภาพันธ์ 2559 / ข่าวบุคลากร

กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา ร่วมต้อนรับคณะศึกษาจากกองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงาน การประชาสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัยในภาคเหนือ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา กล่าวต้อนรับ อาจารย์วิรัช  โหตระไวศยะรองอธิการบดีและผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี พร้อมบุคลากรกองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรีซึ่ง รศ.ดร.พรหทัย ตัณฑ์จิตานนท์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ และบุคลากรกองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการประชาสัมพันธ์เช... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา