โลโก้เว็บไซต์ สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 13 มกราคม 2561 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 531 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นายภูริภัทร ภูริจิตต์สิริ นายกสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เป็นผู้แทนคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 กล่าวรายงานการจัดงานแก่ ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์ รองอธิการบดี ด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำป 2561 ณ ลานกิจกรรมอาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนที่กำลังเจริญเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญของสังคมในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า และเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับความสนุกสนาน กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ ตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ มีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีการพัฒนาการเต็มศักยภาพทั้งทางร่างกายและสติปัญญาสำหรับกิจกรรมประกอบด้วยการเล่นเกมส์ตอบคำถามแจกรางวัลและการนำผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาสาขาต่างๆมาแสดงให้น้องๆที่เข้าร่วมงานได้ชมอีกด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา