โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับทีมงานสมาพันธ์เอสเอ็มอี จังหวัดพิษณุโลก ในโอกาสหารือการใช้ประโยชน์จากสับปะรดทั้งระบบ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับทีมงานสมาพันธ์เอสเอ็มอี จังหวัดพิษณุโลก ในโอกาสหารือการใช้ประโยชน์จากสับปะรดทั้งระบบ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 17 มกราคม 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 959 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันนี้ (17 มกราคม 2561) เวลา 13.30 น. ที่ห้องรับรอง สำนักงานบริหารพื้นที่ลำปาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และอาจารย์กร จันทรวิโรจน์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมต้อนรับคุณอนุศักดิ์ ธรรมาธิวัฒน์ ประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรอุตสาหกรรมตำบลบ้านแยง จังหวัดพิษณุโลก กรรมการบริษัททีเอ็มซีโกบอล จำกัด คุณศิลาพร สิงหาลักษณ์ รองประธานและเลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดพิษณุโลก ในโอกาสหารือ ทำความร่วมมือด้านการใช้ประโยชน์จากสับปะรดทั้งระบบ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และเชื่อมเครือข่ายสับปะรดด้านเกษตรอุตสาหกรรมจังหวัดลำปางและพิษณุโลก เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสับปะรดทั้งสองจังหวัด ภายใต้โครงการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกภาคเหนือตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
        ที่มาของข่าว : อาจารย์กร จันทรวิโรจน์
        ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา