โลโก้เว็บไซต์ 2018-01-17 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2018-01-17

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับทีมงานสมาพันธ์เอสเอ็มอี จังหวัดพิษณุโลก ในโอกาสหารือการใช้ประโยชน์จากสับปะรดทั้งระบบ
พุธ 17 มกราคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

          วันนี้ (17 มกราคม 2561) เวลา 13.30 น. ที่ห้องรับรอง สำนักงานบริหารพื้นที่ลำปาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และอาจารย์กร จันทรวิโรจน์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมต้อนรับคุณอนุศักดิ์ ธรรมาธิวัฒน์ ประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรอุตสาหกรรมตำบลบ้านแยง จังหวัดพิษณุโลก กรรมการบริษัททีเอ็มซีโกบอล จำกัด คุณศิลาพร สิงหาลักษณ์ รองประธานและเลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดพิษณุโลก ในโอกาสห... >> อ่านต่อ


ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการพลังงานแสงอาทิตย์และอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พุธ 17 มกราคม 2561 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการพลังงานแสงอาทิตย์และอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)              &nb... >> อ่านต่อ


ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ
พุธ 17 มกราคม 2561 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อเรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารและห้องปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  จำนวน  1  รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ/ราคากลาง 5,445,000 บาท ประกาศวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 17-22 มกราคม 2561  สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์แสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว    1. ติดต่อขอทราบข้อมูลหรือส่งคำเสนอแนะ ถึงประธานกร... >> อ่านต่อ


การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ
พุธ 17 มกราคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ตามที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรสีห์  พิสิษฐ์กุล  และ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิติพงษ์  สมไชยวงค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ  ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  ผู้บริหาร  ส่งผลให้คุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามข้อ  5(3) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ว่าด้วยคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ  พ.ศ.๒๕๕๓  จึงทำให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย  จากคณาจารย์ประจำว่างล... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา