โลโก้เว็บไซต์ ดร.ณงค์ณุช นทีพายัพทิศ นำเสนอผลงาน Panther Design | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ดร.ณงค์ณุช นทีพายัพทิศ นำเสนอผลงาน Panther Design

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 868 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ดร.ณงค์ณุช นทีพายัพทิศ อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำเสนอผลงานการเรียนการสอนรายวิชา Panther Design (การออกแบบแบบชั้นวางสินค้า การจัดวาง Display ออกแบบลวดลาย) เพื่อนำไปตอบสนองต่อความต้องการชุมชนจากการลงพื้นที่อุตสาหกรรมจังหวัด จังหวัดกำแพงเพชร เพชรบูรณ์และพิษณุโลก โดยทั้งหมดเป็นผลงานการออกแบบโดยนักศึกษาหลักสูตร เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ ชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และจะนำเสนอผลงานในนิทรรศการ “เปิดกล่อง พิมพ์สี ตีดิน” ครั้งที่ 3 ต่อไป สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ดร.ณงค์ณุช หมายเลขโทรศัพท์08-1764-7759 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา