โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรมโครงป่าในเมือง ส่วนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรมโครงป่าในเมือง ส่วนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย 

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 10 กุมภาพันธ์ 2561 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 411 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

อาจารย์ชัชวิน วรปรีชา ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา เข้าร่วมกิจกรรมเปิดโครงการป่าในเมือง "สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย" จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สวนรุกขชาติห้วยแก้ว ซึ่งจัดขึ้นโดยสวนรุกขชาติห้วยแก้ว กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง  รวมถึงสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กรในการร่วมมือแบบประชารัฐ พัฒนาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยรับเกียตริจาก พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่วแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา