โลโก้เว็บไซต์ คณาจารย์ มทร.ล้านนา ลงพื้นที่รับทราบความต้องการด้านวิชาการในการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณาจารย์ มทร.ล้านนา ลงพื้นที่รับทราบความต้องการด้านวิชาการในการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 กุมภาพันธ์ 2561 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 876 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.ไพโรจน์  วรพจน์พรชัย ผู้อำนวยการคลีนิคเทคโนโลยี มทร.ล้านนา  พร้อมด้วยอาจารย์อนุวัตร  ศรีนวล  อาจารย์อัจฉรา จันทร์ผง  และอาจารย์อัจฉรา ไชยยา ลงพื้นที่เพื่อรับทราบความต้องการบริการด้านวิชาการและการแก้ไขปัญหาการผลิตปรุงรสถั่วเน่าสำเร็จรูปด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรภายในชุมชนบ้านหนองอ้อ  อ. พร้าว  จ. เชียงใหม่ ให้เป็นสินค้าที่มีมาตรฐาน ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา