โลโก้เว็บไซต์ พิธีเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 กุมภาพันธ์ 2561 โดย ธนพล มูลประการ จำนวนผู้เข้าชม 1497 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

พิธีเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา