โลโก้เว็บไซต์ 2018-02-27 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2018-02-27

2 เด็กวิทยาลัยฯ คว้าชนะเลิศประกวดสถาปัตยกรรม “สองเล เสเริน”
อังคาร 27 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวกิจกรรม

น.ส.ปรียาดา  รัตนบุรีและนายพุฒิพงศ์  แผ่นทอง 2 นักศึกษาเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดออกแบบสถาปัตยกรรม “สองเล เสเริน” สถาปนิกทักษิณ’ 61  ณ หับ โห้ หิ้น (โรงสีแดง) ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2561 สำหรับงาน สถาปนิกทักษิณ’ 61 “สองเล เสเริน” จัดโดยกรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ในก... >> อ่านต่อ


นักศึกษาการตลาด มทร.ล้านนา คว้าแชมป์ Honda
อังคาร 27 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวกิจกรรม

         ทีม Little mad นักศึกษาสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดแผนการตลาด Honda marketing plan contest 10.0 (ภาคเหนือ) จัดขึ้นโดย บริษัทเอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจได้ร่วมนำเสนอแนวคิดและใช้ความรู้ทางด้านการตลาดมานำเสนอผสมผสานเข้ากับแนวคิดใหม่อย่างสร้างสรรค์พร้อมทำ Event Marketing ในรูปแบบกิจกรรมจริง ณ สถานที่จริง ตามโครงการประกวดแผนสื่อสารการตลาดเชิงกิจกรรม โดยกิจกรรม Marketing plan contest ครั้งที่ 10.0 ... >> อ่านต่อ


2 หน่วยงาน ร่วมมือ สร้างอาชีพเสริมเพื่อเด็ก และเยาวชน
อังคาร 27 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวกิจกรรม

                 ด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ นางสาวสุนิสา ติ๊บคำ เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำแยมสับปะรด และแยมสตรอเบอร์รี่ และสอดแทรกคุณธรรม การคิดดี ทำดี ให้แก่เด็ก และเยาวชน ที่อยู่ระหว่างรอการพิจารณาพิพาก... >> อ่านต่อ


พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560
อังคาร 27 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงศักดิ์ รองอธิการบดีด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีประธาน ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้เชิญอาจารย์ธรรมพลศรีสุวรรณ พรชฎาธร ที่ปรึกษาส่วนบุคคล วิทยากรกระบวนการด้านการพัฒนามนุษย์และองค์กรเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “ข้อคิดและแนวทางการเตรียมตัวสู่โลกการทำงาน” ในปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษาที่สำเ... >> อ่านต่อ


ร่างเอกสารประกวดราคา ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการงานหลังพิมพ์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด
อังคาร 27 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการงานหลังพิมพ์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ/ราคากลาง  1,177,000.00  บาท ประกาศวิจารณ์ตั้งแต่ วันที่ 27 ก.พ. - 5 มี.ค.  2561  สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์แสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว    1.... >> อ่านต่อพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
อังคาร 27 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561   รศ.ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  โดยนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ร่วมกิจกรรมจำนวน   459  คน  โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณสุทธิสาร สุวรรณพักตร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก ผู้แทนจากสมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่า... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 7 ทั้งหมด 7


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา