โลโก้เว็บไซต์ ประชุมรับฟังความร่วมมือบริหารจัดการน้ำ ตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยปลาหลด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมรับฟังความร่วมมือบริหารจัดการน้ำ ตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยปลาหลด

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 มีนาคม 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 790 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (22 มี.ค. 61) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมพะยอม อาคารเรียนรวมและสารนิเทศเฉลิมพระเกียรติ 84 ปี นายชุติเดช มีจันทร์ ปลัดจังหวัดตาก พล.ต.สุภโชค ธวัชพีระชัย รองแม่ทัพภาคที่ 3 ผศ.ธงชัย เบ็ญจลักษณ์ รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ตาก คณะผู้เข้าร่วมประชุมงาน ASEAN Next 2018: Workshop on SMART Informatics for Sustainability ซึ่งเป็นตัวแทนจากประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน (ASEAN) เข้าร่วมประชุมและรับฟังการบรรยายสรุปความร่วมมือการบริหารจัดการน้ำ ตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยปลาหลด โดย ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ รองผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) นายสุธน เวียงดาว หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตากสิน พร้อมด้วยนายจักรพงษ์ มงคลศิริ อดีตผู้ใหญ่บ้านชุมชนบ้านห้วยปลาหลด บรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำในชุมชนบ้านห้วยปลาหลด ซึ่งเป็นตัวอย่างความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรดิน น้ำ และป่า ให้อยู่คู่กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา