โลโก้เว็บไซต์ Easy English with Language Centre | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Easy English with Language Centre

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 มีนาคม 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 373 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

Easy English with Language Centre กิจกรรมดีๆ จากศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา ตาก ที่ให้บุคลากรได้ ฟุต ฟิต ฟอ ไฟ ภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างชาติ ส่งตรงถึงสำนักงานออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา