โลโก้เว็บไซต์ Easy English with Language Centre | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Easy English with Language Centre

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 มีนาคม 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 229 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

Easy English with Language Centre กิจกรรมดีๆ จากศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา ตาก ที่ให้บุคลากรได้ ฟุต ฟิต ฟอ ไฟ ภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างชาติ ส่งตรงถึงสำนักงาน







ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา