โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ASEAN Youth Representatives in Experiencing the Philosophy of Sufficiency Economy (AY-REPSE) 2018 โดยสำนักนายกรัฐมนตรี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ASEAN Youth Representatives in Experiencing the Philosophy of Sufficiency Economy (AY-REPSE) 2018 โดยสำนักนายกรัฐมนตรี

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 29 มีนาคม 2561 โดย นายนรินทร์ จิวิตัน จำนวนผู้เข้าชม 348 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นางสาวมณฑิตา อุ่นผูก ว่าที่บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (EIC) รุ่นที่ 2 ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 6 เยาวชนไทย เข้าร่วมโครงการ ASEAN Youth Representatives in Experiencing the Philosophy of Sufficiency Economy (AY-REPSE) 2018  โดยสำนักนายกรัฐมนตรีในวันที่ 11 -21 มีนาคม 2561 ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่างๆ ในภาคกลาง โดยมีเยาวชนจากกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ พร้อมทั้งเยาวชนจากประเทศภูฏานและศรีลังกาเข้าร่วมโครงการเพื่อเรียนรู้และแบ่งปัน "ศาสตร์พระราชา" ในระดับนานาชาติ ถือเป็นความภาคภูมิใจของคณาจารย์ หลักสูตรฯ และคณะ เป็นอย่างยิ่งออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา