โลโก้เว็บไซต์ ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ราชมงคลล้านนา ๒๕๖๑ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ราชมงคลล้านนา ๒๕๖๑

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 29 มีนาคม 2561 โดย ธนพล มูลประการ จำนวนผู้เข้าชม 2092 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กำหนดการ

โครงการสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง:วัฒนธรรมสานสัมพันธ์องค์กร

วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561

ณ ลานพ่อปู่ และสนามหญ้าหน้าอาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

ณ ลานพ่อปู่

08.00 – 09.00 น.

พิธีดำหัวครูบาศรีวิชัย และพ่อปู่พระภูมิเทพนครราช

09.30 – 10.30 น.

ฟังบรรยาย หัวข้อ “ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม”

13.00 – 15.00 น.

การแข่งขันประกวดลาบเมือง "คลิกเลยครับ"

https://www.rmutl.ac.th/news/7261

16.30 - 17.00 น.

พิธีดำหัวอธิการบดีอาจารย์อาวุโส

18.00 - 19.00 น.

รับประทานอาหารเย็นพร้อมกัน

 

 

หมายเหตุ: ผู้ร่วมงานแต่งกายชุดพื้นเมืองสุภาพ

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา