โลโก้เว็บไซต์ โครงการจิตอาสา สร้างฝายถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 ครั้งที่ 2 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการจิตอาสา สร้างฝายถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 ครั้งที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 9 เมษายน 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 631 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 6 เม.ย. 61 ผศ.ธงชัย เบ็ญจลักษณ์ รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ตาก นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เพื่อเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ด้วยการสร้างฝายถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 ครั้งที่ 2  สำหรับกักเก็บน้ำในฤดูแล้ง และเพื่อพลิกฟื้นผืนป่าชุมชน ณ ป่าบ้านบ่อพง ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยในวันนี้ได้มีการสร้างฝายเพิ่มเติมจากเดิมอีกจำนวน 2 ฝาย รวมเป็น 5 ฝาย ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา