โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการที่ปรึกษาสัญจร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการที่ปรึกษาสัญจร

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 25 เมษายน 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1119 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          25 เมษายน 2561 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับพลเอกเจน คีรีทวีป ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านสังคมและความมั่นคง และคณะกรรมการ ในโอกาสสัญจรเยี่ยมชมพื้นที่ลำปาง  ณ อาคารอเนกประสงค์
          สำหรับการเยี่ยมชมในครั้งนี้มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล กล่าวต้อนรับและนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร รดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ โอกาสนี้คณะที่ปรึกษาได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ประกอบด้วย งานอารักขาพืช ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ งานพันธุกรรมพืชและห้องปฏิบัติการกลางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
         ข่าว / ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
         เรียบเรียง : คงศักดิ์  ตุ้ยสืบ
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา