โลโก้เว็บไซต์ รับมอบหมวกกันน็อคเพื่อส่งต่อให้นักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รับมอบหมวกกันน็อคเพื่อส่งต่อให้นักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 27 เมษายน 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 261 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (27 เม.ย. 61) ที่ห้องประชุมตากสินมหาราช ศาลากลางจังหวัดตาก ผศ.สุรสิทธิ์ แสนทอน ผอ.กองบริหารทรัพยากร ตาก และอาจารย์สุรนาถ ฉิมภารส เป็นผู้แทน มทร.ล้านนา ตาก รับมอบหมวกนิรภัยจากนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ใน “โครงการสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดตากสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์” ดำเนินงานโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจจำนวนนักเรียน/นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดตากที่มีความต้องการหมวกนิรภัยแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ไม่สามารถจัดหาเองได้ และมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน บริจาคทุนทรัพย์เพื่อนำไปจัดหาให้แก่นักเรียน/นักศึกษาในพื้นที่ 9 อำเภอ โดยวันนี้มหาวิทยาลัยฯ รับมอบหมวกนิรภัยจำนวน 421 ใบ และหลังจากนี้จะได้นำหมวกนิรภัยดังกล่าวไปมอบให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ตามลำดับต่อไป


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา