โลโก้เว็บไซต์ หารือความร่วมมือด้านธรณีวิทยา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หารือความร่วมมือด้านธรณีวิทยา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 30 เมษายน 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 870 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (30 เม.ย.) คณะผู้บริหารและอาจารย์ มทร.ล้านนา ตาก ให้การต้อนรับ นายนิวัติ บุญนพ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1 ลำปาง ในการหารือความร่วมมือวิชาการเชิงวิศวกรรมด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย แบบจำลองไดโนเสาร์และซากดึกดำบรรพ์โดยใช้หลักการแมคคาทรอนิกส์ การท่องเที่ยวและการตลาด รวมทั้งด้านอุทยานธรณีเพื่อเป็นองค์ความรู้ทางด้านธรณีวิทยา โบราณคดี นิเวศวิทยาและวัฒนธรรมออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา