โลโก้เว็บไซต์ ผศ.ดวงพร ลุยเปิดโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา รองรับการท่องเที่ยวโดยชุมชน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผศ.ดวงพร ลุยเปิดโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา รองรับการท่องเที่ยวโดยชุมชน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 16 พฤษภาคม 2561 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 411 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผศ.ดวงพร  อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา ร่วมกับคณะทำงานลงพื้นที่ 10 ชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่  ร่วมปรึกษาหารือกับครูภูมิปัญญา ผู้นำและแกนนำชุมชน ลงสำรวจพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลครูภูมิปัญญาล้านนาและจุดเด่นทางการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ (OTOP Backstreet Academy) สนับสนุนงบประมาณจากสำนักพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่   คณะทำงานจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของชุมชนในการรองรับการท่องเที่ยว โดยจะทยอยเปิดให้นักท่องเที่ยวอาสาสมัครทดลองเที่ยวเพื่อเรียนรู้ภูมิปัญญาและจุดเด่นทางการท่องเที่ยวภายในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง  ในเดือนพฤษภาคมนี้ได้แก่

  • บ้านท้องฝาย อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน (5 - 7 พฤษภาคม 261) กระบวนการทำฝ้าย, ย้อมสีฝ้ายธรรมชาติ, การทอลายจกโบราณ 18 ลาย, การทอผ้าปลอกหมอนและเย็บหมอนหน้าจก, การทำขันหลวง, การจักสานพาน, การทำถั่วเน่า, DIY การเย็บหมวกจิ๋ว และที่พักแบบโฮมสเตย์
  • บ้านน้ำต้น อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน (14 - 16 พฤษภาคม 2561) ชมพิพิธภัณฑ์น้ำต้น, ปั้นผางประทีบรูปนักษัตรโบราณ, จักสานสาแหลก, การตำข้าวปุ๊ก, การตัดตุง, การทำถั่วเน่ากรอบ, DIY เพ้นท์ดินสร้อย และที่พักแบบโฮมสเตย์
  • บ้านกิ่วแลน้อย อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน (25 - 27 พฤษภาคม 2561) การแกะสลักไม้ลวดลายราชรถ-รามเกียรต็ 3 มิติ ช้างใหญ่ ช้างจิ๋ว, สวนเกษตรอินทรีย์, ทำอาหารท้องถิ่น, DIY การแกะสลักไม้ และที่พักแบบโฮมสเตย์
  • บ้านเหมืองกุง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน (29 – 31 พฤษภาคม 2561) การปั้นน้ำต้น งานปั้นชิ้นใหญ่และเล็ก การปั้นเชิงเทียน ผางประทีปและตะเกียงน้ำมัน การปั้นขึ้นรูปด้วยจ๊ากและการขัดเงา การเปาด้วยเตาเผาเหมืองกุง เตาเผาแมงป่องและเตาเผาหลังเต่า DIY การเพ้นท์ลวดลายงานปั้น และที่พักแบบโฮสเทล

ผศ.ดวงพร หัวหน้าคณะทำงานกล่าวว่า การเปิดโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ (OTOP Backstreet Academy) เป็นการต่อยอดการทำวิจัยด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT) ทำให้นำองค์ความรู้มาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของชุมชนทั้งในด้านพื้นที่และในการต้อนรับนักท่องเที่ยว โดยคำนึงถึงความพร้อมของทั้งพื้นที่และชุมชน  จังหวัดเชียงใหม่มีครูภูมิปัญญาล้านนามากมายหลากหลายกระจายอยู่ในชุมชนและบางแห่งกำลังจะเลือนหายไป โครงการนี้ทำให้ทั้งคนในจังหวัดเชียงใหม่และทั่วไปได้รู้จักของดีของเชียงใหม่ที่ไม่ซ้ำซากจำเจ ทำให้เป็นทางเลือกทางการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว  และยังช่วยทำให้ภูมิปัญญาล้านนาได้รับการเผยแพร่ สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในชุมชนและจังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งจะมีการเปิดพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวทดลองท่องเที่ยวอีก 6 ชุมชน ผู้ที่สนใจด้านการเที่ยวโดยชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูภูมิปัญญาและวิถีชีวิตที่หลากหลาย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook : OTOP Backstreet Academy  Mobile 091-8265790ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา